Maloprešnji vesti

Nacionalna Banka Mađarske je bezbedna!

Sistem Gege pExtra čuva naše nacionalne vrednosti.

Čitaj dalje

Elzett među super markama

Nezavisni stručni tim Superbrands je 2004. godine svrstao Elzett među najbitnije vodeće marke na mađarskom tržištu.

Čitaj dalje

Construma Marketing Nagrada 2006 za Kaba Elzett Zrt.

Construma Marketing Nagrada 2006 za Kaba Elzett Zrt.

Čitaj dalje